Als werkbegeleider ondersteun en coach je mensen met uiteenlopende beperkingen bij een zinvolle besteding van de dag. Je daagt hen uit om zich te ontwikkelen en om hun talenten te ontdekken in een veilige en gestructureerde omgeving. Je leert hen zo zelfstandig mogelijk te werken. Je ziet en creëert mogelijkheden om meedoen in de samenleving mogelijk te maken.

Philadelphia biedt verschillende vormen van dagbesteding aan, denk hierbij aan horecalocaties, cadeauwinkels, expositieruimtes, dagbesteding FC Utrecht en Fietsendienst Amsterdam.

Componence Asset List

Deze vacatures heb jij bekeken

Je hebt nog geen vacatures bekeken