Als gedragsdeskundige draag je bij aan de professionele zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking. De doelgroep kan variëren van cliënten met een licht dan wel matige of ernstige  verstandelijke beperking met eventueel bijkomende psychische/psychiatrische problematiek. variërend in leeftijd kind, jong volwassen tot senior.  Vanuit jouw deskundigheid heb je een belangrijk aandeel in de professionele ontwikkeling van het zorgbeleid en draag je bij aan innovatieve zorgoplossingen. Je richt je hierbij op het welbevinden vaan onze cliënten. Je richt je daarom op (evidenced based) diagnostiek en behandeling en geeft daarbij advies aan begeleiders en verwanten. Je voert psychologisch dan wel orthopedagogisch onderzoek uit en je behandelt  daarbij zelf ook cliënten.

Als gedragsdeskundige ben je onderdeel van het (landelijke) Expertisecentrum van Philadelphia, dat voor alle cliënten van Philadelphia behandeling realiseert. Binnen het Expertisecentrum werk je samen met logo, fysio- en ergotherapeuten, diëtisten, spel- en muziektherapeuten, bewegingsagogen en je collega gedragsdeskundigen.

Componence Asset List

Deze vacatures heb jij bekeken

Je hebt nog geen vacatures bekeken