Als fysiotherapeut bestaan je werkzaamheden uit het observeren, onderzoeken, diagnosticeren en behandelen van cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hierbij richt je je op het verminderen van beperkingen/belemmeringen in het dagelijks functioneren van de cliënt. Je adviseert in het aanmeten en aanvragen van hulpmiddelen en begeleidt (multidisciplinaire) teams op vakinhoudelijk gebied.

Als fysiotherapeut ben je onderdeel van het (landelijke) Expertisecentrum van Philadelphia, dat voor alle cliënten van Philadelphia behandeling realiseert. Binnen het Expertisecentrum werk je samen met gedragsdeskundigen, logo- en ergotherapeuten, diëtisten, spel- en muziektherapeuten, bewegingsagogen en je collega fysiotherapeuten.

Componence Asset List