Als ambulant begeleider ondersteun je kwetsbare mensen zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de samenleving. Je zoekt naar manieren om de vaardigheden en de zelfredzaamheid van een cliënt en/of gezin in het dagelijks leven te verbeteren. Je biedt ondersteuning op maat, bij mensen thuis of op de ontmoetingsplek en betrekt hierbij hun netwerk. Je inventariseert wat er voor een cliënt en/of het gezin nodig is en stemt hierop het aanbod van diensten af.

Je voert regie over lichte tot complexe (gezins-)situaties. Hierbij stel je ondersteuningsplannen op en ondersteun je cliënten actief bij het onderhouden en uitbreiden van het eigen netwerk. Je biedt wijkgerichte zorg, waarbij samenwerking met andere instanties, ketenpartners, het netwerk, collega's en ontmoetingsplekken een belangrijk onderdeel van je werk is. 

Componence Asset List

Deze vacatures heb jij bekeken

Je hebt nog geen vacatures bekeken