Als je echt met mensen wilt werken dan is de zorg voor mensen met een beperking de ideale plek. Veel mensen met een beperking wonen en werken midden in de samenleving. Bij het cluster Zorg en Wonen ondersteunen we deze groep bij het wonen, werken, hun dagbesteding en vrije tijd. Altijd in samenwerking met hun netwerk, de hulp van vrijwilligers en organisaties in de wijk.

Afspiegeling van de samenleving
Dit kunnen jonge mensen zijn die nog volop leren hoe ze zelfstandig wonen, volwassenen met een eigen appartement die overdag aan het werk zijn of ouderen die vanwege hun leeftijd extra ondersteuning nodig hebben. Maar ook gezinnen waarbij de ouders een verstandelijke beperking hebben, mensen met een auditieve en een verstandelijke beperking en een grote groep mensen met een lichte verstandelijke beperking. Dit cluster is een afspiegeling van de hele samenleving.

Kennismaken met...
We nemen jou als stagiair serieus, je kan meedoen met allerlei initiatieven in de regio en projecten op het servicekantoor. Je leert niet alleen om directe ondersteuning te bieden, je maakt ook kennis met netwerken; de omgang met vrijwilligers en de verwanten van mensen met een beperking neemt een belangrijke plek in binnen het leerproces.

Wij geloven in een open leerklimaat. Jij kan niet alleen van ons leren, wij leren ook van jou!