Philadelphia Werk & Begeleiding

Coördinerend Werkbegeleider

Als coördinerend werkbegeleider ondersteun je mensen met een (licht verstandelijke) beperking en/of psychiatrische problematiek met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de dagelijkse leer- en werksituatie. Je onderzoekt  de begeleidingsvraag van de cliënt en realiseert een passende werkomgeving, binnen en/of buiten het bestaande aanbod van Philadelphia. Je start in de fase van onbetaald werk  en/of dagbesteding. Je onderzoekt de mogelijkheden in doorgroei naar  een Leer Werk Traject en/of...

Coördinerend Begeleider Ambulante Team

Als coördinerend ambulant begeleider ondersteun je mensen met een verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met psychische achtergrond en/of verslavingsproblematiek. Als professional inventariseer je wat er voor de cliënt nodig is. Je hebt een coördinerende taak waarbij je de ondersteuningsplannen opstelt, samenwerkt met collega’s en meewerkt in de uitvoering van de ondersteuningsdoelen. Je ondersteunt de cliënt actief in het onderhouden en uitbreiden van zijn/haar netwerk en bent...

Contract specialist aanbestedingen

Als contractspecialist ben je verantwoordelijk voor het zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten van de administratieve processen rondom de afgesloten contracten binnen het sociaal domein. Je werkt nauw samen met de aanbestedingsspecialisten van de gemeentedesk, de regiomanagers en managers van het cluster Werk en Begeleiding, de financiële administratie en de zorgadministratie. Gedurende de tenderfase denk je mee en zorg je voor een goede informatievoorziening ten behoeve van het team...

Coördinerend begeleider

Het team Ambulant Voorthuizen/Barneveld begeleidt ruim 25 cliënten in de gemeente Barneveld. Het gaat om cliënten met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Bij sommige cliënten is er sprake van (lichte) psychische bijkomende problematiek. Begeleiding wordt geboden middels Mijn Netwerk. Mijn Netwerk bestaat uit Digi contact, ontmoeten op ontmoetingsplekken, begeleiding individueel, trainingen en cursussen. De meeste cliënten beschikken over een eigen woning, sommige...

Regiomanager

Als regiomanager geef je leiding aan teams van zelfstandige professionals (ca.30 –50 fte) en aan de 3 managers dienstverlening binnen de regio. Je bent integraal eindverantwoordelijk voor de continuïteit, kwaliteit en coördinatie van het integrale aanbod van dienstlijnen (zoals Begeleiding, Leren Werken en Dagbesteding), afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van de cliënten. Bent binnen de regio eindverantwoordelijk voor het succesvol uitbouwen van de commerciële (markt)positie. Bouwt en...

Regiomanager

Als regiomanager geef je leiding aan teams van zelfstandige professionals (ca.30 –50 fte) en aan de 2 managers dienstverlening binnen de regio. Je bent integraal eindverantwoordelijk voor de continuïteit, kwaliteit en coördinatie van het integrale aanbod van dienstlijnen (zoals Begeleiding, Leren Werken en Dagbesteding), afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van de cliënten. Bent binnen de regio eindverantwoordelijk voor het succesvol uitbouwen van de commerciële (markt)positie. Bouwt en...

Begeleider Opvang

Als begeleider Opvang bied je ondersteuning die aansluit bij de vragen en doelen van de cliënt. Je stemt de ondersteuning af op de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt en op het vergroten van zijn zelfstandigheid. Je observeert, signaleert en zo nodig rapporteert. Je zorgt voor een heldere samenwerking en afstemming. Je werkt volgens gemaakte afspraken. De nadruk van de begeleiding ligt op het bieden van sociaal emotionele ondersteuning, zowel individueel als in het...

Mobiliteitscoach

Als mobiliteitscoach maak je deel uit van een landelijke team van coaches dat centraal wordt aangestuurd en lokaal opereert. De doelgroepen waarvoor je werkt betreffen mensen met een licht verstandelijke handicap en/of psychiatrische problematieken, mensen die via de sociale dienst en de gemeente een beroep willen doen op coaching en mensen met een verstandelijke beperking en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De kern van de functie: - Het vertalen en koppelen van loopbaanvragen/...

Coördinerend begeleider

Als Coördinerend begeleider verzorg je samen met onze deelnemers de lunch voor de medewerkers van Reclassering en andere organisaties in het gebouw. Dagelijks genieten 100/125 mensen van overheerlijke en zelfgemaakte salades, broodjes, soepen, hartige producten e.d. Daarin zijn wij vernieuwend. Als Coördinerend begeleider werk je cliënt- en aandachtgericht en zet jij je in om de kwaliteit steeds verder te ontwikkelen. Dat doe je onder andere door het talent van de deelnemers aan te spreken...

Abonneren op Vacatures Philadelphia ZorgAbonneren op Philadelphia Werk & Begeleiding