Nieuw Buitenzorg

Vakantiekrachten

Je geeft kinderen met een ernstige meervoudige beperking hun dagelijkse zorg

Je kent ze goed en je bent altijd dichtbij

Je activeert het kind met muziek, spel en beweging

Begeleider

Je geeft mensen met een ernstige meervoudige beperking hun dagelijkse zorg

Je kent ze goed en je bent altijd dichtbij

Je daagt ze uit, met zoveel mogelijk nieuwe prikkels en activiteiten

Coördinerend Begeleider EMB

Je bent begeleider én

Je coördineert het zorgproces rondom de cliënt

Je bewaakt de inhoud van het electronisch cliëntendossier en de afsprakenkaart.

Verpleegkundige

Je biedt de verpleegkundige zorg die nodig is voor mensen met een ernstige meervoudige beperking

Je kent ze goed en je bent altijd dichtbij

Je begrijpt de kleinste signalen en bent geduldig

Abonneren op Vacatures Philadelphia ZorgAbonneren op Nieuw Buitenzorg