Brede School

Begeleider

Als begeleider bied je passende ondersteuning aan de cliënt op basis van de vastgelegde afspraken m.b.t. begeleidingen en ontwikkeling. Aansluitend bij de vraag en ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Bij deze locatie worden onregelmatig, slaapdiensten en avonddiensten gedraaid. In Januari 2018 zal de locatie verhuizen naar een nieuw pand met 32 nieuwe clienten.

Abonneren op Vacatures Philadelphia ZorgAbonneren op Brede School