Woerden

Begeleider

Als begeleider bied je passende ondersteuning aan de cliënt op basis van de vastgelegde afspraken m.b.t. begeleidingen en ontwikkeling. Aansluitend bij de vraag en ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Bij deze locatie worden onregelmatig, slaapdiensten en avonddiensten gedraaid. In Januari 2018 zal de locatie verhuizen naar een nieuw pand met 32 nieuwe clienten.

Coördinerend Begeleider Ambulante Team

Als coördinerend ambulant begeleider ondersteun je mensen met een verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met psychische achtergrond en/of verslavingsproblematiek. Als professional inventariseer je wat er voor de cliënt nodig is. Je hebt een coördinerende taak waarbij je de ondersteuningsplannen opstelt, samenwerkt met collega’s en meewerkt in de uitvoering van de ondersteuningsdoelen. Je ondersteunt de cliënt actief in het onderhouden en uitbreiden van zijn/haar netwerk en bent...

Abonneren op Vacatures Philadelphia ZorgAbonneren op Woerden