Terneuzen

Begeleiders

Als begeleider bied je passende ondersteuning aan de cliënt op basis van de vastgelegde afspraken m.b.t. begeleidingen en ontwikkeling. Aansluitend bij de vraag en ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Het betreft onregelmatige diensten waarbij er korte en langere diensten worden gewerkt. Er zijn slaapdiensten.

Begeleider

Als begeleider vertaal je vragen en doelen uit het ondersteuningsplan naar activiteiten voor de (dagelijkse) ondersteuning aan de cliënt en legt deze vast in een ontwikkelplan. Je werkt aan deze activiteiten samen met je collegae, cliënt en/of belangenbehartiger. Je observeert en signaleert over het welbevinden van de cliënt en het verloop van de uitvoering van de ontwikkelplannen en rapporteert hierover. In je begeleiding speel je in op behoeften van de cliënt en zorgt, indien mogelijk,...

Begeleider (flexpool)

De begeleider biedt passende ondersteuning aan de cliënt op basis van de vastgelegde afspraken m.b.t. begeleidingen en ontwikkeling. Aansluitend bij de vraag en ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Op de locatie worden onregelmatige diensten gedraaid, waarbij er meerdere keren in de week korte en langere diensten worden gewerkt. Er zijn slaapdiensten.

Abonneren op Vacatures Philadelphia ZorgAbonneren op Terneuzen