Driebergen

Begeleider

Als begeleider richt je je op het ondersteunen en stimuleren van de cliënten bij diverse activiteiten. Je voert samen met collega's het individuele werkplan van de cliënt uit. Observeert, signaleert en rapporteeret over het welbevinden van de cliënt en het verloop van de uitvoering van het ondersteuningsplan. De begeleidingsstijl is gericht op duidelijkheid, het bieden van structuur, ook al gaat dit om kleine zaken en indien mogelijk op het vergroten of handhaven van de zelfstandigheid.

Coördinerend Begeleider

In overleg, samenwerking en afstemming met de client en of diens belangenbehartiger vertaal je diens vraag naar een passende ondersteuning en zorg je voor vastlegging in het ondersteuningsplan en het onderliggende dossier. Coördineren en mede uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de ondersteuning van de client en het actief betrekken van het netwek van de client hierbij behoren tot je werkzaamheden.

Abonneren op Vacatures Philadelphia ZorgAbonneren op Driebergen