Brummen

Begeleider

Je geeft mensen met een ernstige meervoudige beperking hun dagelijkse zorg

Je kent ze goed en je bent altijd dichtbij

Je daagt ze uit, met zoveel mogelijk nieuwe prikkels en activiteiten

Verpleegkundige niveau 5

In deze functie coördineer je geïndiceerde verpleegkundige zorg aan cliënten en voert verpleegtechnische -, risicovolle – en/of voorbehouden handelingen uit.  Daarnaast zorg je voor de coördinatie van verpleegkundigen binnen de locatie, het uitzetten van medisch beleid  en het vormgeven aan de samenwerking met de ketenpartners op het medisch en verpleegkundig vlak.

Nachtdienst Medewerker MVG

Als nachtdienst verricht je de meest voorkomende werkzaamheden. Dit is van het ondersteunen van de client in de nacht tot administratieve ondersteuning als wel huishoudelijke werkzaamheden.

Begeleider MVG

Hij of zij begeleidt de individuele cliënt volgens ondersteuningsplan en de opgestelde werkdoelen. Biedt een omgeving waarin de cliënt even op adem kan komen, observeert en rapporteert op de hulpvraag van de individuele cliënt. Dit in nauwe samenwerking met de zendende partij en gedragsdeskundige.De begeleider draagt binnen de kaders van de eigen functie bij aan de taken die aan het team zijn toebedeeld. Bewaakt de grenzen van de eigen bekwaamheden en verantwoordelijkheden. Onregelmatig,...

Coördinerend begeleider

 

Het begeleiden van de individuele client volgens ondersteuningsplan en de opgestelde werkdoelen. Een optimale ontwikkeling en onderhouden van vaardigheden te waarborgen in de dagelijkse begeleiding. 

Als coordinator stem je af en coacht je team om de begeleiding rondom de client optimaal te laten zijn. In de zomer 2018 gaat de locatie verhuizen naar Grasland te Brummen.

Abonneren op Vacatures Philadelphia ZorgAbonneren op Brummen