Amsterdam

Coördinerend begeleider

Je helpt kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag bij het leiden van een gewoon leven

Je kent ze goed en je bent altijd dichtbij

Je zoekt altijd naar waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden om te doen

Je regelt van alles en schrijft ondersteuningsplannen

Coördinerend begeleider

Als coördinerend begeleider vertaal je de ondersteuningsbehoefte naar een passende ondersteuning. Uiteraard in overleg en afstemming met de cliënt en zijn of haar belangenbehartiger. Je stelt in alles de cliënt en zijn/ haar vraag centraal.Je coördineert en voert mede met jouw team de activiteiten uit en betrekt het netwerk van de cliënt hierbij.

(Coördinerend) begeleider

Amsterdam is een grote stad. Wonen en werken in een stedelijk gebied is voor mensen met een verstandelijke beperking niet eenvoudig. Zij zijn gebaat bij medewerkers die betrokken én professioneel zijn. Die mee kunnen bewegen én grenzen kunnen stellen. Je moet als coördinerend begeleider stevig in je schoenen staan en niet schrikken van de ruwe kanten van de stad. Als coördinerend begeleider ben je goed in staat om in overleg en afstemming met de cliënt en zijn of haar belangenbehartiger de...

Activiteiten begeleider

Als activiteitenbegeleider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van 4 tot 6 kinderen op een groep. Naast het begeleiden op de groep, heb je contact met ouders, werk je samen met collega's en stagiaires. Je neemt deel aan overleggen en schrijft rapportages over de individuele leerdoelen per kind.  Het aantal uren is nog nader te bepalen. Het gaat om regelmatige werktijden van maandag t/m vrijdag.

Zorgconsulent

Als zorgconsulent van het landelijke cliëntbureau ben jij de spin in het web om ervoor te zorgen dat onze nieuwe en bestaande cliënten zo snel mogelijk de zorg krijgen die bij hen past. De vraagstukken zijn verschillend, van een aanvraag voor dagbesteding, een aanvraag voor logeren, een aanvraag voor een woonplek tot het verhuizen naar een andere woonplek. Je bent aanspreekpunt voor cliënten en zijn/haar belangenbehartigers, maar ook voor locatiemanagers en coördinerend begeleiders. Dit...

Coördinerend gezinsbegeleider W&B

Je ondersteunt en begeleidt mensen met een lichte verstandelijke beperking in een ambulante setting. Je maakt daarbij gebruik van wijkcentra, ontmoetingsplekken en DigiContact. Je hebt contact met wijkteams en buurtregisseurs, je zoekt samenwerking met partners en je werkt vanuit de begrippen participatie en eigen kracht. Je schrijft ondersteuningsplannen en je kunt goed werken met electronische cliëntendossiers. Voor deze functie is het belangrijk dat je zowel zelfstandig als in teamverband...

Coördinerend begeleider

Amsterdam is een grote stad. Wonen en werken in een stedelijk gebied is voor mensen met een verstandelijke beperking niet eenvoudig. Zij zijn gebaat bij medewerkers die betrokken én professioneel zijn. Die mee kunnen bewegen én grenzen kunnen stellen. Je moet als coördinerend begeleider stevig in je schoenen staan en niet schrikken van de ruwe kanten van de stad. Als coördinerend begeleider ben je goed in staat om in overleg en afstemming met de cliënt en zijn of haar belangenbehartiger de...

Coördinerend gezinsbegeleider

Als coördinerend gezinsbegeleider bied je ondersteuning aan ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek middels systeemgericht werken. Als coördinerend gezinsbegeleider inventariseer je samen met de gedragsdeskundige wat er voor het gezin nodig is, zoals: • Het versterken van opvoedkundige competenties van de ouders. • Het verbeteren van het gezinsklimaat. • Psycho-educatie. • Het herstellen van de balans tussen draagkracht en draaglast. Je stelt de...

Gezinsbegeleider

Als gezinsbegeleider bied je ondersteuning aan ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek middels systeemgericht werken. Als gezinsbegeleider voer je samen met coördinerend begeleidster de doelen uit binnen het gezin. Je evalueert deze doelen samen met het team. Je helpt om de opvoedkundige vaardigheden van de ouders vergroten, het ondersteunen van de cliënt bij diverse activiteiten. Je rapporteert en signaleert op veranderingen in het gezin en bespreekt...

Coördinerend begeleider

Als coördinerend begeleider ben je goed in staat om in overleg en afstemming met de cliënt en zijn of haar belangenbehartiger de ondersteuningsbehoefte te vertalen naar een passende ondersteuning. Dit leg je vast in het ondersteuningsplan en het onderliggende dossier. Je coördineert en voert mede met jouw team de activiteiten uit en betrekt het netwerk van de cliënt hierbij. In complexe werksituaties ben je actief betrokken bij de verbetering van de ondersteuning, de werkprocessen en het...

Pagina's

Abonneren op Vacatures Philadelphia ZorgAbonneren op Amsterdam