Amsterdam

Begeleider (Flexibel Inzetbaar)

In overleg met diverse locaties en je managers werk je bij 6 verschillende locaties in Amsterdam en Hilversum, waar voornamelijk oudere cliënten wonen. Bij deze locaties werken we vanuit de methodiek belevingsgerichte zorg en staat iemands persoonlijkheid centraal.
Ervaring en affiniteit met de doelgroep vinden we belangrijk. Daarnaast zoeken we mensen die flexibel en leergierig zijn en ervaring hebben met methodisch werken. Je gaat vanuit het FIB-team werken bij verschillende locaties...

Begeleider

Je bezorgt ouderen een fijne oude dag

Je helpt de oudere in contact te blijven met de buitenwereld

Je sluit aan bij hun belevingswereld en zorgt dat je hun levensverhaal kent

Begeleider

Je bezorgt ouderen een fijne oude dag

Je helpt de oudere in contact te blijven met de buitenwereld

Je sluit aan bij hun belevingswereld en zorgt dat je hun levensverhaal kent

Coördinerend Begeleider W&B

Je hebt tijd voor een goed gesprek, regelt van alles en bent veel op pad

Je komt bij mensen thuis én werkt op een ontmoetingsplek

Je helpt mensen zelfstandig te zijn en doet dit samen met familie en vrienden

Gezinsbegeleiders

Je ondersteunt (lvb) ouders bij de opvoeding

Je geeft hen oprechte aandacht

Je zet alles in voor de beste opgroei mogelijkheden.

Coördinerend gezinsbegeleider W&B

Je ondersteunt en begeleidt mensen met een lichte verstandelijke beperking in een ambulante setting. Je maakt daarbij gebruik van wijkcentra, ontmoetingsplekken en DigiContact. Je hebt contact met wijkteams en buurtregisseurs, je zoekt samenwerking met partners en je werkt vanuit de begrippen participatie en eigen kracht. Je schrijft ondersteuningsplannen en je kunt goed werken met electronische cliëntendossiers. Voor deze functie is het belangrijk dat je zowel zelfstandig als in teamverband...

Begeleider

Je helpt mensen met een lichte verstandelijke beperking zelfstandig te zijn en te blijven

Je helpt ze bij het maken van hun eigen keuzes

Je staat lekker stevig in je schoenen en doet wat je belooft

Coördinerend Begeleider

Je bent begeleider én

Je coördineert het zorgproces rondom de cliënt

Je bewaakt de inhoud van het electronisch cliëntendossier en de afsprakenkaart.

Abonneren op Vacatures Philadelphia ZorgAbonneren op Amsterdam